Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết nội dung quyết định tại đây QD 659 ngay 02_5_0218.pdf
Tin liên quan