Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chăm sóc sức khỏe người lao động; vệ sinh lao động; phòng, chống bệnh...

Thông tin chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chăm sóc sức khỏe người lao động; vệ sinh lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng chống dịch, bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết quyết định tại đây QĐ 141.pdf