Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết thông tin tại đây QĐKT 216.pdf