Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022 được cấp của Sở Y tế để chi trả quỹ lương năm 2021 cò...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022 được cấp của Sở Y tế để chi trả quỹ lương năm 2021 còn thiếu do hụt nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh năm 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19
Tin liên quan