Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các nhà thuốc, quầy thuốc tháng 01.2023

Kết quả giải quyết TTHC Lĩnh vực Dược-Mỹ phẩm  
Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các nhà thuốc, quầy thuốc tháng 01.2023