Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" -(GPP) tháng 05.2023

Kết quả giải quyết TTHC Lĩnh vực Dược-Mỹ phẩm  
Quyết định cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" -(GPP) tháng 05.2023