Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở bán buôn thá...

Kết quả giải quyết TTHC Lĩnh vực Dược-Mỹ phẩm  
Quyết định cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở bán buôn tháng 05.2023