Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - Quầy thuốc số 60-Dược và DVYT Lý Nhân

Kết quả giải quyết TTHC Lĩnh vực Dược-Mỹ phẩm  
Quyết định cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - Quầy thuốc số 60-Dược và DVYT Lý Nhân