Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 31/QĐ-SYT ngày 20/01/2023 về việc công bố công khai kinh phí cấp bổ sung năm 2022 và thu hồi chuyển số kin...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định 31/QĐ-SYT ngày 20/01/2023 về việc công bố công khai kinh phí cấp bổ sung năm 2022 và thu hồi chuyển số kinh phí đã cấp tạm ứng cho các đơn vị thành số phát chính thức để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
Tin liên quan