Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 30/QĐ-SYT ngày 20/01/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Y tế

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định 30/QĐ-SYT ngày 20/01/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Y tế
Tin liên quan