Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1947/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi bổ sung...

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
Quyết định 1947/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam
Tin liên quan