Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 176/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực...

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
Quyết định 176/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hà Nam
Tin liên quan