Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1725/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế ...

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
Quyết định 1725/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (Lĩnh vực ATVSTP)
Xem chi tiết nội dung quyết định tại đây 1725.QD.pdf
Tin liên quan