Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Tiếp cận thông tin Chuyển đổi số  
Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Thực hiện Công văn số 2851/VPUB-KGVX ngày 03/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, Sở Nội vụ giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 cụ thể như sau:
Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia
STTTên ấn phẩmĐường dẫn
1LogoXem
2BackdropXem
3Băng rônXem
4StandeeXem
5PhotoboothXem
6Avatar frameXem
7Popup/VideoXem
8Poster Tháng tiêu dùng sốXem

​​