Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người đứng đầu các đơn vị phải có trách nhiệm khi chuyển đổi số y tế

Tuyên truyền, Phổ biến  
Người đứng đầu các đơn vị phải có trách nhiệm khi chuyển đổi số y tế
Xác định chuyển đổi số là hướng đi tất yếu để thích ứng với xu thế mới, tuy nhiên công tác chuyển đổi số của ngành y tế còn hạn chế, mang tính hình thức. Để khắc phục tình trạng này, cần phải phân rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong quá trình chuyển đổi số.

Tại Hội nghị tổng kết đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 do Bộ Y tế tổ chức ngày 10/4, đại diện Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động thực hiện chuyển đổi số toàn diện, bao gồm phát triển các nền tảng y tế số, triển khai các dịch vụ y tế như khám, chữa bệnh từ xa; phần mềm tiêm chủng, quản lý về thuốc quốc gia, phần mềm quản lý cho các trạm y tế xã, phần mềm quản lý về dược phẩm… giúp thay đổi công tác quản trị điều hành của ngành y tế và giảm chi phí về chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số ngành y tế thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập.

Theo ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, công tác chuyển đổi số của ngành y tế còn nhiều nội dung mang tính hình thức.

Nguyên nhân được chỉ ra là do: cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý. Hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu y tế, các nền tảng y tế số còn rời rạc, chưa liên thông; an toàn thông tin, an ninh mạng chưa đồng bộ, nhiều hệ thống thông tin đã triển khai chưa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Thậm chí, một số định hướng lớn về ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực của ngành y tế còn chậm triển khai do thiếu hụt nguồn lực.

Ông Hà Anh Đức cho rằng, để chuyển đổi số thành công, phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, cần hoàn thiện hành lang pháp lý trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và an toàn an ninh mạng.

Bên cạnh đó, phải phối hợp liên ngành y tế - công an với quy chế phối hợp chặt chẽ, phân định rõ vai trò trách nhiệm của đơn vị đầu mối ở các cấp trong việc tổ chức triển khai chuyển đổi số.

"Phải xây dựng chương trình tổng thể về chuyển đổi số của ngành y tế và phải đầu tư thoả đáng, tránh manh mún, dàn trải", ông Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Tạo lập kho dữ liệu số ngành y tế

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, muốn chuyển đổi số thành công cần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế về chuyển đổi số, nhằm ưu tiên nguồn lực, con người để triển khai hiệu quả.

Đồng thời, phải tập trung rà soát lại thể chế, các văn bản quy định vì những quy định liên quan đến chuyển đổi số nằm rải rác ở nhiều văn bản, nhiều ngành.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao theo quy định của pháp luật, để triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, Bộ cũng sẽ xây dựng và phê duyệt hồ sơ để đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và thực hiện các phương án đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật. Tạo lập kho dữ liệu số ngành y tế đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu…

Bộ Y tế cũng sẽ thực hiện các giải pháp, phương án kỹ thuật phát triển hạ tầng số y tế của địa phương; xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phù hợp định hướng phân cấp quản lý để phát triển và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, ứng dụng các công nghệ số để khai thác dữ liệu hiệu quả…

​ 


https://baochinhphu.vn/