Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu diễn biến của một số chỉ số đông cầm máu ở bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt cấp cứu

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Nghiên cứu diễn biến của một số chỉ số đông cầm máu ở bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt cấp cứu
1. Tên đề tài: Nghiên cứu diễn biến của một số chỉ số đông cầm máu ở bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt cấp cứu
2. Tác giả: Vũ Đình Kiên*, Nguyễn Văn Chi*** Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, ** Bệnh viện Bạch Mai
3. Tóm tắt
Mục đích: Nhằm đánh gia diễn biến của các yếu tố đông cầm máu trong quá trình điều trị hạ thân nhiết cấp cứu.
Đối tượng: Nghiên cứu thực hiện trên 35 bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn được kiểm soát thân nhiệt theo đích 33°C tại khoa Cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai. 
Phương pháp nghiên cứu: Các bệnh nhân được làm xét nghiệm đông máu toàn bộ, tiểu cầu ở các giai đoạn: Trước khi làm kỹ thuật, giai đoạn hạ nhiệt độ, giai doạn duy trì nhiệt độ đích, giai đoạn làm ấm và giai đoạn bình thường hóa thân nhiệt.
  Kết quả: tiểu cầu có giảm nhưng không giảm nặng, thời gian prothrombin (PT) và thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) không bị ảnh hưởng. 
Kết luận: Kiểm soát thân nhiệt theo đích 33°C cho bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn không làm ảnh hưởng đáng kể đông cầm máu. ​