Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật khoét chũm tiệt căn đường xuyên ống tai điều trị viêm tai giữa mạn...

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật khoét chũm tiệt căn đường xuyên ống tai điều trị viêm tai giữa mạn tính nguy hiểm tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật khoét chũm tiệt căn đường xuyên ống tai điều trị viêm tai giữa mạn tính nguy  hiểm tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam."

2. Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Văn Học

3. Cơ quan chủ trì đề tài: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

4. Cơ quan quản lý đề tài : Sở y tế tỉnh Hà Nam

5. Danh sách nghiên cứu viên:

      - Nguyễn Thị Tú Uyên

      - Trần Thị Hoa

6. Thư ký đề tài: Trần Thị Hoa

7. Mục tiêu:

  1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm tai giữa mạn tính nguy hiểm.
  2.   Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khoét chũm tiệt căn đường xuyên ống tai ở bệnh nhân viêm tai giữa mạn tính nguy hiểm.

8. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu tiến cứu mô tả từng trường hợp. Dựa vào các thông số nghiên cứu như: Dịch tễ, triệu chứng cơ năng, phần khám thực thể, phẫu thuật và đánh giá kết quả phẫu thuật theo các tiêu chí đề ra

9. Kết quả: Nghiên cứu được thực hiện trên 36 bệnh nhân thu được kết quả: VTGmt gặp ở mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu ở lứa tuổi học tập và lao động( 20-60) chiếm 75,6%%. tỷ lệ nam (55,70%) nhiều hơn nữ (44,30%). Dấu hiệu chính là nghe  kém 97,20% , Chảy mủ tai và ù tai; Vị trí lỗ thủng chủ yếu thủng  ở màng căng rất ít thủng toàn bộ. trên phim CLVT đa số là tổn thương ở thượng nhĩ, thính lực đồ 100% có nghe kém. kết quả phẫu thuật : Thời gian khô tai nhanh, rất ít biến chứng và di chứng trong và sau phẫu thuật. là tiền đề cho phẫu thuật thì hai.

10. Kết luận: VTGmt nguy hiểm gặp ở mọi lứa tuổi, nam nhiều hơn nữ với các dấu hiệu chính chảy nghe kém, chảy mủ tai và ù tai, tổn thương chủ yếu  là thượng nhĩ. Phẫu thuật đem lại kết quả tốt, ít biến chứng và di chứng sau phẫu thuật. là tiền đề cho phẫu thuật thì hai.