Skip Ribbon Commands
Skip to main content

mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả
Ngày 17/5/2022 Sở Y tế Hà Nam ban hành công văn số 1127/SYT-NVYD về việc mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả

Căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 3526/QLD-MP của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml" nghi ngờ là mỹ phẩm giả.

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

1. Về sản phẩm sau nghi ngờ là giả: 

Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml, số công bố 6162/20/CBMP-HN, số lô: 040221, ngày sản xuất: 040221, hạn dùng: 040224; nhà sản xuất: Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (địa chỉ: Thôn Nghĩa Hào, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội); nhà phân phối: Công ty TNHH dược phẩm y tế Đăng Khôi (địa chỉ: Số 113, thôn 1, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).

​Lý do nghi ngờ là mỹ phẩm giả: Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJKchỉ sản xuất 01 lô số 050220 loại chai dung tích 250ml.

2. Yêu cầu các Công ty dược trong tỉnh, Phòng Y tế huyện/thành phố thực hiện ngay các nội dung sau:

 - Thông tin đến toàn thể nhân viên và các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trong phạm vi quản lý biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm “Dung dịch rửa tay khô Aerius 500ml" nghi ngờ là giả; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định hiện hành.

 - Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y Dược).

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y Dược) để được giải đáp./.

Xem chi tiết nội dung công văn tại đây.pdf