Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Tin Y tế Tin hoạt động  
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
Chiều 3/8, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo phụ trách Khối; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế và các sở, ngành trong Khối.

6 tháng đầu năm 2023, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… Các đơn vị trong Khối đã đoàn kết, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Nội dung thi đua bám sát chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". Qua đó, đã góp phần thúc đẩy các đơn vị nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất được giao khác.

1.jpg

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị....

Công tác thi đua, khen thưởng được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện nền nếp, khoa học, có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, đã kịp thời động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt Chương trình công tác của từng đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị​

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị trong Khối đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm, đặc biệt là 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đã đăng ký thi đua đầu năm. Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa... Thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất được giao; khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích; chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến...