Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn về chế độ ghi chép thông tin ban đầu về dân số - KHHGĐ

Tin Y tế Tin về công tác Dân số KHHGĐ  
Hội nghị tập huấn về chế độ ghi chép thông tin ban đầu về dân số - KHHGĐ
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 và Kế hoạch số 33/KH-SYT ngày 05/4/2024 về việc triển khai thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh, từ ngày 22/4-9/5/2024, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ ghi chép thông tin ban đầu về dân số - KHHGĐ cho 109 viên chức dân số các xã, phường, thị trấn và 686 cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.

Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Thị Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Chi cục Dân số. Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Hòa - Trưởng phòng Truyền thông - Dân số đã cung cấp các kiến thức hướng dẫn ghi chép thông tin ban đầu về dân số vào sổ A0;  các quy định chung về việc theo dõi thống kê nhân khẩu tại hộ gia đình, định kỳ lập phiếu thu tin hàng tháng nhằm kịp thời cập nhật các thông tin biến động dân cư vào kho dữ liệu điện tử các cấp.

 Hệ thống thông tin chuyên ngành dân số - KHHGĐ là cơ sở dữ liệu gốc phục vụ công tác báo cáo thống kê về dân số. Vì vậy, việc tập huấn về chế độ ghi chép thông tin ban đầu cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh là rất cần thiết và nhằm mục đích tạo cơ sở dữ liệu ban đầu đáng tin cậy, từ đó giúp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với từng địa phương.

Kết thúc lớp tập huấn, cán bộ viên chức dân số xã và các cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố đã được trang bị những kỹ năng theo dõi thông tin biến động về dân số tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại các hội nghị tập huấn!

ảnh 1. Đồng chí Tạ Thị Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.JPG

 Đồng chí Tạ Thị Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

ảnh 2. Đồng chí Trương Mạnh Cường- Phó Chi cục trưởng Chi cục Dâ n số -KHHGĐ phát biểu tại  Hội nghị tập huấn.JPG

Đồng chí Trương Mạnh Cường- Phó Chi cục trưởng Chi cục Dâ n số -KHHGĐ phát biểu tại  Hội nghị tập huấn

ảnh 3.JPG

ảnh 4.JPG

ảnh 5.JPG

_MG_1286.JPG

_MG_1246.JPG

_MG_1090.JPG