Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: 100% xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới)

Tin Y tế Tin phòng, chống dịch  
Hà Nam: 100% xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới)
Ngày 24/04/2022, Sở Y tế tỉnh Hà Nam có Thông báo số 1002/TB-SYT về việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 24/04/2022).

Như những thông báo trước đó của Sở Y tế Hà Nam, việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 chỉ ở phạm vi cấp xã, phường, thị trấn, không đánh giá cấp độ dịch ở phạm vi cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo đó, hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 109 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới); không còn xã, phường, thị trấn nào ở cấp độ 2, cấp độ 3 và cấp độ 4.

Như vậy, hiện nay tình hình dịch bệnh ở Hà Nam đã có những chuyển biến tích cực, tỉnh có 6/6 huyện, thành phố, thị xã có 100% xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới).