Skip Ribbon Commands
Skip to main content

góp ý Dự thảo Thông tư 30/2018/TT-BYT, 01/2020/TT-BYT, 20/2020/TT-BYT

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
góp ý Dự thảo Thông tư 30/2018/TT-BYT, 01/2020/TT-BYT, 20/2020/TT-BYT

Thực hiện Công văn số 4098/BYT-BH ngày 02/8/2022 của Bộ Y tế về việc góp ý Dự thảo Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018, Thông tư số 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020, Thông tư số 20/2020/TT-BYT ngày 26/11/2020 của Bộ Y tế.

Để có căn cứ báo cáo Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định thanh toán liên quan đến danh mục thuốc hoá dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu đặc biệt đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có hạng thấp (hạng 3), Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện góp ý theo các nội dung sau:

Lựa chọn quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc theo hạng bệnh viện (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Đối với các nội dung trong Thông tư, các đơn vị ghi rõ đề nghị sửa đổi tại Khoản Mục Điều nào. Ví dụ:  Đề nghị sửa đổi Mục A Khoản B Điều C Thông tư số…/TT-BYT ngày/tháng/năm (ghi rõ nội dung cần sửa đổi).

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) bằng văn bản và bản mềm qua email: nghiepvuduoc.sythanam@gmail.com trước ngày 8/8/2022./.​

PHỤ LỤC

​STTPhương ánĐồng ý lựa chọnKhông đồng ý lựa chọnLý do lựa chọn
1Phương án 1: Bỏ quy định về thanh toá bảo hiểm y tế đối với thuốc theo hạng bệnh viện   
2Phương án 2: Giữ quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc theo hạng bệnh viện   ​


Xem chi tiết nội dung tại đây.pdf