Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa Đồng Văn

Dự án Đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa Đồng Văn

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa Đồng Văn

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh

3. Tổng dự toán: 29.760,0 triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

xem chi tiết.pdfthông tin dự án