Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh

Dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh

1. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế

3. Tổng dự toán: 123.338,9 triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2021.

5. Mục tiêu chính: cải tạo, mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

xem chi tiết.pdfthông tin dự án