Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ -E100

Thông tin chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ -E100

Căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Thực hiện công văn số 4878/QLD-MP ngày 09/06/2020 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

1. Thu hồi sản phẩm mỹ phẩm sau:

 Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ -E100 (Lô sản xuất: 01; NSX: 02/8/19; HSD: 05/2023; trên nhãn ghi: SĐK: 13/16/CBMP-BN, Công ty TNHH Tân Hà Lan -Halaco (Số 8, tổ 13, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội), Chi nhánh nhà máy: Lô F1, Cụm CN Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh).   

Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được) theo quy định tại Hiệp định mỹphẩm ASEAN và Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của BộY tế quy định về quản lý mỹ phẩm

2.Yêu cầu các Công ty dược trong tỉnh, Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã thực hiện ngay các nội dung sau:

- Thông tin đến toàn thể nhân viên và các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trong phạm vi quản lý tiến hành thu hồi sản phẩm, không được kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm mỹ phẩm trên; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định hiện hành

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y Dược) trước ngày 15/07/2022.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y Dược) để được giải đáp./.

Xem chi tiết nội dung công văn tại đây.pdf