Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá hiệu quả điều trị nang và tổn thương dạng nang lành tính tuyến giáp bằng phương pháp tiêm cồn tuyệt đối dưới...

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Đánh giá hiệu quả điều trị nang và tổn thương dạng nang lành tính tuyến giáp bằng phương pháp tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của siêu âm
1. Tên đề tàiĐánh giá hiệu quả điều trị nang và tổn thương dạng nang lành tính tuyến giáp bằng phương pháp tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của siêu âm
2. Tác giả: Nguyễn thị thu duyên*; ngô lê lâm**; phạm minh thông*** bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam, ** bệnh viện bạch mai​
3. Tóm tắt: 
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm cồn tuyệt đối trong điều trị nang và tổn thương dạng nang lành tính tuyến giáp. 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu can thiệp không đối chứng. 56 bệnh nhân (BN) chẩn đoán nang và tổn thương dạng nang tuyến giáp, điều trị bằng phương pháp tiêm cồn tuyệt đối (EA) dưới hướng dẫn của siêu âm tại bệnh viện Bạch Mai từ tháng 4/2016 đến 9/2017. Đánh giá hiệu quả bằng thay đổi thể tích nang, triệu chứng, điểm thẩm mỹ trước và sau EA 1 tháng, 3 tháng. So sánh hiệu quả của EA trong tổn thương nang đơn thuần và tổn thương dạng nang.
Kết quả: Thể tích nang giảm từ 7,8 ± 5,26 ml xuống 2,18 ± 3,69 ml sau 3 tháng (thể tích giảm trung bình 79,00 ± 19,18%)  và tỷ lệ thành công 87,5%. Hiệu quả của EA trong nhóm nang đơn thuần tốt hơn nhóm tổn thương dạng nang. 
Kết luận: EA có hiệu quả trong điều trị nang và tổn thương dạng nang lành tính tuyến giáp. Trong đó hiệu quả tốt hơn trong nhóm nang đơn thuần so với tổn thương dạng nang. ​