Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

Tin Y tế Tin hoạt động  
Đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Công văn số 1025/SYT-NVY của Sở Y tế về việc đảm bảo công tác y tế cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 17/9/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành triển khai phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh nơi diễn ra Đại hội.

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn tất. Đại hội chính thức diễn ra từ ngày 20 đến 22-9 với phương châm chỉ đạo “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương - đổi mới và phát triển".

Anh 4.jpg

Anh 02.JPG

z2058805911183_09f6ab8874a66bc8a299d043d905ff7d.jpg

Anh 3.JPG

Tham dự đại hội có 322 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 50.600 đảng viên của các Đảng bộ trong tỉnh. Để phục vụ cho Đại hội diễn ra đảm bảo an toàn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Trung tâm đã thành lập các đội thực hiện nhiệm vụ phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ bề mặt trong, ngoài khu vực diễn ra Đại hội như: hội trường, khu tiếp khách, hành lang, tầng hầm, khu vực xung quanh bên ngoài,… Đồng thời, thực hiện giám sát các yếu tố nguy cơ gây dịch bệnh truyền nhiễm, vệ sinh môi trường; thường xuyên cập nhật diễn biến của dịch bệnh Covid-19, và các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để có các biện pháp phòng chống dịch cụ thể trong thời gian diễn ra Đại hội.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị trong Ngành có liên quan thực hiện các biện pháp chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ. Sự chuẩn bị chu đáo về công tác y tế trước, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã góp phần giúp Đại hội thành công tốt đẹp.