Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Y tế nhiệm kỳ 2022-2027

Tin Y tế Tin hoạt động  
Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Y tế nhiệm kỳ 2022-2027
Sáng 19/4, Hội Cựu chiến binh Sở Y tế tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh, Sở Y tế và hội viên Hội Cựu chiến binh Sở Y tế

Hội Cựu chiến binh (CCB) Sở Y tế hiện có 08 chi hội với tổng số 41 hội viên. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của cấp ủy Đảng, Ban giám đốc Sở Y tế; sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể; Hội CCB Sở Y tế đã đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ", đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Sở Y tế và các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

1. Toàn cảnh Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Y tế lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.jpg
Toàn cảnh Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Y tế lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

2Đại diện các Bệnh viện, Công đoàn Ngành, Khối thi đua tổng hợp… tặng hoa chúc mừng Đại hội.jpg

Đại diện các Bệnh viện, Công đoàn Ngành, Khối thi đua tổng hợp… tặng hoa chúc mừng Đại hội​

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB Sở Y tế đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các hội viên tích cực tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước ban hành, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến các hoạt động của Hội… Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, động viên các hội viên nêu cao tinh thần, ý trí tự lực tự cường, nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động nghĩa tình, vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19… được hội viên tích cực hưởng ứng. Các chi hội thường xuyên sâu sát, gần gũi hội viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên; thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hội viên đều xây dựng nội dung phấn đấu “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng một việc làm cụ thể gắn với chức năng nhiệm vụ được giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, các hội viên cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị, Ngành và địa phương như: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng nếp sống văn hóa…

3 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Sở Y tế khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.jpg
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Sở Y tế khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027

22.jpg

Kết quả, trong lĩnh vực chuyên môn, nhiều hội viên đã đạt thành tích xuất sắc được nhận các danh hiệu khen thưởng cao của Nhà nước, Chính phủ, của Bộ Y tế và tỉnh. Qua các năm, Hội đều đạt danh hiệu Hội cơ sở trong sạch vững mạnh, nhiều năm được khen thưởng của hội cấp trên. Trong công tác kiểm tra, giám sát: 100% hội viên các chi hội đã chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, Điều lệ Hội, giữ gìn và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ". Trong 5 năm qua, không có hội viên nào vi phạm phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, đường lối chính sách, không có đơn thư tố cáo liên quan đến hội viên của Hội….

23.jpg

24.jpg

25.jpg

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB Sở Y tế tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong trong công tác, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội; gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu" với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền, vận động CCB thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, sáng tạo, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ", gương mẫu, đi đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp. Tích cực bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước, xây dựng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Các chi hội xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình công tác toàn khóa, năm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tập trung xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy tốt vai trò, vị trí của Hội, chi hội thực sự là lực lượng nòng cốt. Từng cá nhân xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu từng năm và lấy đó làm thước đo kết quả hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 05 đồng chí tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực công tác vào Ban chấp hành Hội khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu được 09 đại biểu đại diện cho hội viên CCB Sở Y tế đi dự Đại hội CCB Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

26.jpg

31.jpg

32.jpg

Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh, Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Sở Y tế nhiệm kỳ 2022-2027.jpg
Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh, Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Sở Y tế nhiệm kỳ 2022-2027​