Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhiệm kỳ 2023-2025 thành công tốt đẹp

Tin Y tế Tin hoạt động  
Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhiệm kỳ 2023-2025 thành công tốt đẹp
Ngày 15/2/2023, Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Trương Thanh Phòng, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Trương Mạnh Sức, Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng 50 đảng viên sinh hoạt tại 05 tổ đảng trong Chi bộ.

1.jpg

Đồng chí Trương Thanh Phòng, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 song Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng ổn định, vững vàng, phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được Chi bộ quan tâm và chỉ đạo sâu sát, thường xuyên và đạt hiệu quả, đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được tăng cường, kịp thời tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Y tế. Thực hiện tốt các Chương trình y tế, đã triển khai thực hiện tốt mô hình điểm về phòng chống bệnh không lây nhiễm tại 100% số xã. Công tác xét nghiệm đã đạt kết quả tốt. Các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe người lao động, vệ sinh môi trường, y tế trường học... và các dự án Phòng chống tác hại của thuốc lá, Hành trình đầu đời ... được triển khai đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao.

2.jpg

Đồng chí Trương Thanh Phòng, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 cũng thẳng thắn nêu ra những mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, thông qua đó đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cho nhiệm kỳ 2023-2025.

Trong nhiệm kỳ 2023-2025 Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng của đơn vị. Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương quy định những điều đảng viên không được làm. Tăng cường vận dụng sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên vào việc xây dựng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Chi bộ. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đồng thời tăng cường chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nhất là đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả các dự án: Phòng chống tác hại thuốc lá; Hành trình đầu đời và các dự án khác…

3.jpg

Đại diện Đoàn thanh niên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tặng hoa chúc mừng Đại hội

4.jpg

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

5.jpg
Toàn thể đảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật biểu quyết các chỉ tiêu Đại hội đề ra

6 (1).jpg

Ban chấp hành Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, nhiệm kỳ 2023 – 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ cần nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tăng cường hơn nữa tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn của đơn vị. Tiếp tục củng cố công tác chính trị tư tưởng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tích cực khai thác, phát huy các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 04 đồng chí và bầu đồng chí Phạm Văn Thắng làm Phó bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật./.