Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT DẪN LƯU NÃO THẤT RA NGOÀI Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO THẤT TẠI BỆNH...

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT DẪN LƯU NÃO THẤT RA NGOÀI Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO THẤT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ NAM

Tên đề tài: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả kỹ thuật dẫn lưu não thất ra ngoài ở bệnh nhân chảy máu não thất tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam​

Tác giảĐinh Ngọc Tuấn, Phan Anh Phong, Lữ Thanh Tùng- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam​

TÓM TẮT

Bối cảnh: Dẫn lưu não thất ra ngoài và theo dõi áp lực nội sọ là một phương pháp làm giảm áp lực nội sọ trong giai đoạn cấp tính ở bệnh nhân chảy máu não có chảy máu não thất gây giãn não thất cấp giúp giảm tỷ lệ tử vong. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của kỹ thuật dẫn lưu não thất ra ngoài tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp, theo dõi dọc

Kết quả: Nghiên cứu trên 33 bệnh nhân chảy máu não có chảy máu não thất chúng tôi nhận thấy: Độ tuổi trung bình chảy máu não thất là 68 ± 15,8; tỷ lệ Nam/ Nữ : 2/1. 66,7% bệnh nhân có giãn não thất và điểm Greab trung bình 7,82 ± 2,6. Hiệu quả phương pháp dẫn lưu não thất ra ngoài: 63,6% có cải thiện Glasgow trên 2 điểm. Điểm Glasgow trung bình sau mổ là 10± 2,7 cao hơn trước mổ là 6,7 ± 1,3. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0,05. ICP trung bình sau mổ là 14 ± 5,6 thấp hơn trước mổ là 30 ±4,2. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p

Kết luận: Kỹ thuật dẫn lưu não thất ra ngoài ở bệnh nhân chảy máu não thất ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam là thành công.​