Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai bổ sung và thu hồi chuyển số kinh phí đã cấp tạm ứng cho các đơn vị thành số cấp phát chính thức để thực hi...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Công khai bổ sung và thu hồi chuyển số kinh phí đã cấp tạm ứng cho các đơn vị thành số cấp phát chính thức để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
Tin liên quan