Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn Ngành Y tế: Triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Tin Y tế Tin hoạt động  
Công đoàn Ngành Y tế: Triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Chiều 26/8, Công đoàn Ngành Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và tập huấn công tác tài chính công đoàn cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành Y tế; Chủ tịch, phụ trách kế toán các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Dự hội nghị có ông Phạm Văn Quý- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Trương Thanh Phòng - Phó Giám đốc Sở Y tế; bà Lục Việt Hoa - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế...

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các nội dung quan trọng của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, đặc biệt là những điểm mới, bổ sung trong Điều lệ về đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam; quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn; quy định thêm về thẻ đoàn viên; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn; quy định về Đại hội công đoàn các cấp; ban thường vụ công đoàn các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn CĐCS, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp…

Các đại biểu tham dự tập huấn (1).JPG

cđ.JPG
Ông Phạm Văn Quý - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các nội dung quan trọng của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

cd1.JPG

Bà Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Phó trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh cũng truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác tài chính kế toán công đoàn.

cd2.JPG

Bà Lục Việt Hoa  - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế phát biểu bế mạc hội nghị

Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Phó trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh cũng truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác tài chính kế toán công đoàn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Lục Việt Hoa khẳng định: Việc triển khai các nội dung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cùng với tập huấn công tác tài chính công đoàn có ý nghĩa quan trọng đối với Công đoàn Ngành Y tế trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành Y tế, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh khóa XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII. Qua đó, giúp cán bộ CĐCS nắm vững nội dung của Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ, tăng cường và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.​