Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Tin Y tế Tin hoạt động  
Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Chiều 22/01/2024, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh, Đại hội VI Công đoàn ngành Y tế, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự hội nghị có đồng chí Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trương Thanh Phòng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Lục Việt Hoa, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế cùng sự tham dự của các đại biểu trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Y tế, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

z5098542116539_e3a9dd38e24732467657c880ffba99b9.jpg

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã quán triệt, truyền đạt một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh đặt ra mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; bám sát cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn các cấp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

z5098542133252_e563a0a97e9d3847932afc7a454740e8.jpg
Đồng chí Lục Việt Hoa, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được đồng chí Lục Việt Hoa, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó các chỉ tiêu hằng năm, Nghị quyết đặt ra: Phấn đấu trên 90% đoàn viên, công chức, viên chức, lao động được học tập tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Công đoàn; hơn 98% Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ được phổ biến chính sách pháp luật mới có liên quan đến tổ chức công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 100% Công đoàn cơ sở xây dựng Quy chế hoạt động; 100% Công đoàn cơ sở tham mưu với chính quyền cùng cấp cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ, đáp ứng với nhiệm vụ được giao và 100% Công đoàn cơ sở tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo…

Nghị quyết cũng đặt ra 2 khâu đột phá: Tập trung nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, trọng tâm là Chủ tịch Công đoàn cơ sở có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Y tế nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp. Từ đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào đời sống.