Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Lý trực thuộc Sở Y tế về trực thu...

Tin Y tế Tin hoạt động  
Chuyển Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Lý trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý
Sáng 23/6, Sở Y tế tổ chức hội nghị công bố Quyết định về việc chuyển Trung tâm Y tế (TTYT) các huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Nam Lý, huyện Lý Nhân trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

a1.JPG

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Sở Y tế và các phòng liên quan thuộc Sở; Giám đốc TTYT các huyện, thị xã, thành phố và BVĐK khu vực Nam Lý.

Theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển TTYT các huyện, thị xã, thành phố và BVĐK khu vực Nam Lý trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý. Sở Y tế và UBND cấp huyện thực hiện bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực; tài chính, đất đai, các công trình xây dựng, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách… của TTYT các huyện, thị xã, thành phố và BVĐK khu vực Nam Lý để quản lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, hợp đồng lao động, tài chính, tài sản, trụ sở của TTYT và BVĐK khu vực Nam Lý để quản lý theo quy định của pháp luật.

a2.JPG

Đồng chí Nguyễn Trọng Khải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực y tế; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đối với cán bộ trạm y tế cấp xã và cán bộ chuyên trách dân số – kế hoạch hóa gia đình theo quy định; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT, BVĐK khu vực Nam Lý theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

a3.JPG

Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển TTYT các huyện, thị xã, thành phố và BVĐK khu vực Nam Lý trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, Ngành rung ương, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngành Y tế đã thực hiện khá tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế chủ trì cùng các sở liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuyển giao nguyên trạng về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tài chính, tài sản, trang thiết bị… của 6 TTYT huyện, thị xã, thành phố và BVĐK khu vực Nam Lý về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo về công tác chuyên môn nghiệp vụ. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Y tế lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị y tế vừa tiếp nhận thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định. Khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT, BVĐK khu vực Nam Lý theo quy định. Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các đơn vị bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản… khi thực hiện chuyển giao. TTYT các huyện, thị xã, thành phố và BVĐK khu vực Nam Lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Sở Y tế trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế trên địa bàn.