Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Tin Y tế Tin phòng, chống dịch  
Chủ động phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử
Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 1223/UBND-KGVX tới các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nội vụ, Sở Y tế khẩn trương thống nhất dự bảo đánh giá nguy cơ dịch bệnh đối với từng địa bàn, địa phương; xây dựng, hoàn thiện phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 gắn với phương án tổ chức Cuộc bầu cử của toàn tỉnh theo các tình huống khi dịch bệnh xảy ra hoặc bùng phát trong công đồng, khu cách ly tập trung và các nhà máy trong Khu công nghiệp.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 gắn với phương án tổ chức Cuộc bầu cử của địa phương và chuẩn bị các điều kiện để chủ động ứng phó các tình huống dịch bệnh phát sinh.

3. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo lấy mẫu, xét nghiệm sáng lọc đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về phòng, chống dich Covid- 19.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ việc di chuyển của các thành viên Tổ bầu cử, Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp, những người phục vụ bầu cử đã lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm Covid- 19, từ nay đến ngày bầu cử không đi ra khỏi địa phương và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (trường hợp cần thiết phải báo cáo xin phép cấp có thẩm quyền).

5. Các doanh nghiệp, nhà máy chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát chặt chẽ công nhân, người lao động, nhất là từ nay đến ngày 23/5/2021 để bảo đảm an toàn cho người lao động và công tác bầu cử.​