Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CHÍNH THỨC TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 1/7/2019

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
CHÍNH THỨC TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 1/7/2019
Ngày 09/5/2019, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồng.

Mức lương này được dùng để:

- Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang;

- Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.​


(theo Luatvietnam.vn)