Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải tạo nâng cấp bệnh viện Phong huyện Kim Bảng

Cải tạo nâng cấp bệnh viện Phong huyện Kim Bảng

1. Tên dự án: Cải tạo nâng cấp bệnh viện Phong huyện Kim Bảng

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Phong

3. Tổng dự toán: 12.694,4 triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2021.

5. Mục tiêu chính: cải tạo nâng cấp bệnh viện Phong tỉnh nhằm đồng bộ với các hạng mục đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc của cán bộ nhân viên bệnh viện, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác khám, chữa bệnh điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

xem chi tiết.pdfthông tin dự án