Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Y tế công bố cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố

Tin Y tế Tin phòng, chống dịch  
Bộ Y tế công bố cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố
Ngày 22/10/2021, Bộ Y tế công bố đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó 26 địa phương cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 37 địa phương cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), không có địa phương cấp độ 3 (nguy cơ cao) và cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).
dich2221021.jpg