Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế (hoá chất, sinh phẩm y tế, vật tư y tế) phục vụ công tác khám, chữa bệnh trên địa ...

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế (hoá chất, sinh phẩm y tế, vật tư y tế) phục vụ công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh