Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin Y tế Tin hoạt động  
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Sở Y tế về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 tại gia đình, trong các chợ, siêu thị, các cơ sở chế biến suất ăn phục vụ khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị Covid-19, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể... trên Đài PT-TH tỉnh, Đài Phát thanh các huyện/thị xã/thành phố, loa truyền thanh các xã/phường/thị trấn, tờ rơi, áp phích, sổ tay tuyên truyền; qua hệ thống y tế thôn, tổ, tổ Covid cộng đồng, hoạt động kiểm tra, giám sát... qua đó nhận thức của chủ cơ sở, người chế biến, kinh doanh thực phẩm và nhân dân được cải thiện rõ rệt và đã thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống dịch Covid-19.

Thành lập 02 Đoàn kiểm tra và 02 Tổ giám sát an toàn thực phẩm phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự và Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố tổ chức kiểm tra tại 26/26 cơ sở chế biến suất ăn phục vụ khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn đã test nhanh tại cơ sở 245 mẫu thực phẩm, không phát hiện mẫu vi phạm; cấp sổ kiểm thực 03 bước, sổ lưu mẫu thức ăn, bộ dụng cụ lưu mẫu  phục vụ kiểm thực và lưu mẫu thức ăn đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra cho thấy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở trên cơ bản đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Tính đến ngày 12/10/2021, các bếp đã phục vụ trên 150.000 suất ăn, chưa ghi nhận sự cố mất an toàn thực phẩm.

Các Tổ giám sát an toàn thực phẩm tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh cho đến khi kết thúc dịch bệnh./.

Một số hình ảnh kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

A2.jpg​ 

nh: Xét nghiệp nhanh các thực phẩm tại khu vực cách ly

A4.jpg

nh: Giám sát việc chia suất thức ăn phục vụ khu cách ly

tại Khu thiết chế Công đoàn thị xã Duy Tiên

 

A1.jpg 

nh: Đoàn giám sát ATTP Bếp ăn phục vụ khu cách ly

tại trường mầm non Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

a6.jpg

nh: Đoàn giám sát hướng dẫn việc lưu mẫu thức ăn đúng quy định