Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin ca bệnh tối ngày 23/10/2021 (Từ ngày 19/9/2021 đến 19 giờ ngày 23/10/2021)

Tin Y tế Tin phòng, chống dịch  
Bản tin ca bệnh tối ngày 23/10/2021 (Từ ngày 19/9/2021 đến 19 giờ ngày 23/10/2021)
24 giờ qua: 16 người khỏi bệnh, ra viện; 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

1/ Tổng số ca bệnh

Số ca bệnh cộng dồn: 836 trường hợp.

Số khỏi bệnh, ra viện trong 24 giờ qua: 16 người.

Số khỏi bệnh, ra viện cộng dồn: 584 người.

Số ca bệnh mới ghi nhận trong 24 giờ qua: 05 trường hợp (trong đó: 02 trường hợp tại khu cách ly y tế, 03 trường hợp tại khu phong tỏa).

Số ca tử vong: 0.

2/ Phân chia theo nơi ghi nhận ca bệnh

*. Khu công nghiệp: 163 trường hợp (các trường hợp đã được cách ly hoặc trong vùng phong tỏa)

Có địa chỉ tại Thành phố Phủ Lý: 64 trường hợp; huyện Kim Bảng: 25 trường hợp; huyện Thanh Liêm: 67 trường hợp; Thị xã Duy Tiên: 02 trường hợp; huyện Lý Nhân: 02 trường hợp; huyện Bình Lục: 01 trường hợp; huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội): 01 trường hợp; huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình): 01 trường hợp.

*. Công ty Xi măng Bút Sơn: 30 trường hợp.

*. Công ty Amacao tại Phủ Lý: 03 trường hợp.

*. Công ty Sơn Hữu tại Thanh Liêm: 15 trường hợp.

*. Thành phố Phủ Lý: 435 trường hợp (tăng 04 trường hợp; trong đó: 01 trường hợp tại khu cách ly và 03 trường hợp tại khu phong tỏa).

*. Huyện Bình Lục: 20 trường hợp.

*. Huyện Duy Tiên: 18 trường hợp.

*. Huyện Lý Nhân: 28 trường hợp (tăng 01 trường hợp tại khu cách ly y tế).

*. Huyện Kim Bảng: 38 trường hợp.

*. Huyện Thanh Liêm: 85 trường hợp.

*. Nhập cảnh: 01 trường hợp, là công dân Việt Nam tại Liên bang Nga nhập cảnh vào Việt Nam.

3/ Phân bố ca bệnh ghi nhận theo hình thức cách ly từ ngày 19/9/2021 đến 19 giờ ngày 23/10/2021:

Tại cộng đồng: 54 trường hợp.

Tại các khu cách ly: 421 trường hợp (tăng 02 trường hợp).

Tại khu phong tỏa, tại nhà: 325 trường hợp (tăng 03 trường hợp).

Sàng lọc tại các cơ sở y tế: 36 trường hợp.​