Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin ca bệnh sáng ngày 24/10/2021 (Từ ngày 19/9/2021 đến 07 giờ ngày 24/10/2021)

Tin Y tế Tin phòng, chống dịch  
Bản tin ca bệnh sáng ngày 24/10/2021 (Từ ngày 19/9/2021 đến 07 giờ ngày 24/10/2021)
Sáng 24/10: Toàn tỉnh ghi nhận 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

1/ Tổng số ca bệnh

Số ca bệnh cộng dồn: 841 trường hợp.

Số khỏi bệnh, ra viện cộng dồn: 584 người.

Số ca bệnh mới ghi nhận trong 24 giờ qua: 05 trường hợp (trong đó: 02 trường hợp tại khu phong tỏa, 03 trường hợp qua sàng lọc y tế).

Số ca tử vong: 0.

2/ Phân chia theo nơi ghi nhận ca bệnh

*. Khu công nghiệp: 163 trường hợp (các trường hợp đã được cách ly hoặc trong vùng phong tỏa)

Có địa chỉ tại Thành phố Phủ Lý: 64 trường hợp; huyện Kim Bảng: 25 trường hợp; huyện Thanh Liêm: 67 trường hợp; Thị xã Duy Tiên: 02 trường hợp; huyện Lý Nhân: 02 trường hợp; huyện Bình Lục: 01 trường hợp; huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội): 01 trường hợp; huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình): 01 trường hợp.

*. Công ty Xi măng Bút Sơn: 30 trường hợp.

*. Công ty Amacao tại Phủ Lý: 03 trường hợp.

*. Công ty Sơn Hữu tại Thanh Liêm: 15 trường hợp.

*. Thành phố Phủ Lý: 437 trường hợp (tăng 02 trường hợp tại khu phong tỏa).

*. Huyện Bình Lục: 20 trường hợp.

*. Huyện Duy Tiên: 18 trường hợp.

*. Huyện Lý Nhân: 28 trường hợp.

*. Huyện Kim Bảng: 38 trường hợp.

*. Huyện Thanh Liêm: 88 trường hợp (tăng 03 trường hợp qua sàng lọc y tế).

*. Nhập cảnh: 01 trường hợp, là công dân Việt Nam tại Liên bang Nga nhập cảnh vào Việt Nam.

3/ Phân bố ca bệnh ghi nhận theo hình thức cách ly từ ngày 19/9/2021 đến 07 giờ ngày 24/10/2021:

Tại cộng đồng: 54 trường hợp.

Tại các khu cách ly: 421 trường hợp.

Tại khu phong tỏa, tại nhà: 327 trường hợp (tăng 02 trường hợp).

Sàng lọc tại các cơ sở y tế: 39 trường hợp (tăng 03 trường hợp).