Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Giám đốc Sở Y tế

Bộ máy tổ chức Ban Lãnh đạo Sở Y tế  
Ban Giám đốc Sở Y tế

1.Ông Nguyễn Trọng Khải -  Giám đốc Sở Y tế

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKII

Trình độ chính trị: Cử nhân

Điện thoại: 0942.220.115

EMail: nguyentrongkhai@hanam.vn.vn

Nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Ngành Y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về các hoạt động y tế, dân số trên địa bàn của tỉnh. Báo cáo công tác trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Y tế khi được yêu cầu nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số - KHHGĐ trong tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; Thanh tra và thi đua khen thưởng; Tổ chức cán bộ và quy hoạch cán bộ; Quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành; Tài chính kế toán; Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Hành nghề y, dược và y dược học cổ truyền ngoài công lập; Cải cách hành chính, Trưởng Ban chỉ đạo Thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng của Ngành Y tế; Chủ tịch các Hội đồng của Ngành; Trang thiết bị y tế và các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Y tế giao.

c) Theo dõi và chỉ đạo Cơ quan Sở Y tế.

2. Trương Thanh Phòng - Phó Giám đốc Sở Y tế

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0914607628

EMail: truongthanhphong@hanam.gov.vn
Nhiệm vụ:

a) Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác khám, chữa bệnh; Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; Phòng, chống các bệnh xã hội; Phòng chống các bệnh không lây nhiễm (phòng chống ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, nội tiết...); Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ; Kết hợp Quân dân y, Giám định Y khoa, Pháp y; quản lý hành nghề y, y học cổ truyền ngoài công lập; Chăm sóc sức khoẻ sinh sản; Bảo hiểm y tế.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

- Công tác y tế thị xã Duy Tiên, huyện Bình Lục và huyện Kim Bảng;

- Chỉ đạo phòng Nghiệp vụ Y, các đơn vị thuộc hệ khám, chữa bệnh; dự phòng trong Ngành.

 c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Trần Viết Huệ - Phó Giám đốc Sở Y tế

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ CKI

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 03513.854359

EMail: tranviethue@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ:

a) Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác dược, bao gồm các hoạt động liên quan đến quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, lưu thông phân phối và cung ứng, thông tin quảng cáo, sử dụng..., về thuốc (gồm tân dược, vắc-xin, sinh phẩm y tế, thuốc y học cổ truyền, thuốc từ dược liệu, nguyên liệu làm thuốc); Mỹ phẩm, Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của toàn ngành. Công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý hành nghề dược, dược học cổ truyền ngoài công lập; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác đoàn thể (công tác công đoàn và đoàn thanh niên). Phụ trách Văn phòng Sở Y tế.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

- Công tác y tế huyện Lý Nhân, huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý;

- Phòng Nghiệp vụ dược, Văn phòng Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số- KHHGĐ và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế.

  c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.​

Tin liên quan