Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Dược Sở Y tế
2 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Lĩnh vực Dược Sở Y tế
3 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Lĩnh vực Dược Sở Y tế
4 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT Lĩnh vực Dược Sở Y tế
5 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Lĩnh vực Dược Sở Y tế
6 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại Lĩnh vực Dược Sở Y tế
7 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Lĩnh vực Dược Sở Y tế
8 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối có kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất; Lĩnh vực Dược Sở Y tế
9 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT Lĩnh vực Dược Sở Y tế
10 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Lĩnh vực Dược Sở Y tế
11 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Lĩnh vực Dược Sở Y tế
12 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Dược Sở Y tế
13 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế Lĩnh vực Dược Sở Y tế
14 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Lĩnh vực Dược Sở Y tế
15 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Lĩnh vực Dược Sở Y tế
16 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND Lĩnh vực Dược Sở Y tế
17 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Lĩnh vực Dược Sở Y tế
18 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
19 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
20 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
21 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
22 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
24 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
25 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
26 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở y tê Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
27 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Lĩnh vực Y tế dự phòng Sở Y tế
28 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Lĩnh vực Y tế dự phòng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam
29 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Lĩnh vực Y tế dự phòng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam
30 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng chống HIV/AIDS Lĩnh vực Y tế dự phòng Sở Y tế
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page