Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Tổ chức, cán bộ  
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ

 

STT

Lĩnh vực Tổ chức, cán bộ

Nội dung

1

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Tải file

Mẫu đơn: không có

Phụ lục 

2

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Tải file

Mẫu đơn: không có

Tin liên quan