Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài chính Y tế

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Tài chính Y tế  
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài chính Y tế

 

 STT

Lĩnh vực Tài chính y tế

Nội dung

1

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/ thành phố

 Tải file

Mẫu đơn: không

 

Tin liên quan