Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Giám định Y khoa  
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa

 

 STT

Lĩnh vực Giám định Y khoa

Nội dung

1

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, cha bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

Tải file

Mẫu đơn: Không

2

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

Tải file

Mẫu đơn

3

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đ18 tuổi trở lên.

Tải file

Mẫu đơn

4

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.

Tải file

Mẫu đơn

5

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Tải file

Mẫu đơn

6

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012.

Tải file

Mẫu đơn

7

Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

Tải file

Mẫu đơn

8

Cấp giy chứng nhận mc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Tải file

Mẫu đơn

9

Giám định thương tật ln đu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tải file

Mẫu đơn

10

Giám định ln đu do bệnh nghnghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tải file

Mẫu đơn

11

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tải file

Mẫu đơn

12

Giám định đthực hiện chế độ tử tut cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Tải file

Mẫu đơn

13

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tải file

Mẫu đơn

14

Giám định bệnh nghnghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tải file

Mẫu đơn

15

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tải file

Mẫu đơn

16

Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tải file

17

Giám định để hưởng trợ cấp mt sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Tải file

Mẫu đơn

18

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

Tải file

Mẫu đơn: Không

19

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

Tải file

Mẫu đơn: Không

20

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

Tải file

Mẫu đơn: Không

21

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

Tải file

Mẫu đơn: Không

22

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

Tải file

Mẫu đơn: Không

Tin liên quan