Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân số và KHHGĐ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Dân số và KHHGĐ  
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân số và KHHGĐ

 

 STT

Lĩnh vực Dân số và kế hoạch hóa gia đình

Nội dung

1

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tải file

Mẫu đơn

2

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

Tải file

Mẫu đơn

3

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Tải file

Tin liên quan