Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp phép lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế  
Thủ tục cấp phép lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế

1.  Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến: http://dmec.moh.gov.vn/trangchu

2.  Hướng dẫn chi tiết:

Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế

Nội dung

1

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Tải file hướng dẫn

Biểu mẫu

2

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Tải file hướng dẫn

Biểu mẫu

3

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Tải file hướng dẫn

Biểu mẫu