Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ho lúc chuyển mùa - Thuốc gì?

Tin tức sự kiện Tin Y tế  
Ho lúc chuyển mùa - Thuốc gì?
Ho là một phản ứng tốt của cơ thể để tống các dị vật hoặc đờm khỏi đường thở (phế quản, họng). Tuy nhiên, khi ho nặng, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thì cần đến các thuốc giảm ho.